Działalność

Prace badawczo-rozwojowe:

 • Badania w zakresie chemicznej obróbki powierzchniowej, ochrony czasowej i powłok nieorganicznych i organicznych.
 • Identyfikacja naukowych podstaw rozwoju nowoczesnych technologii przeciwkorozyjnych.
 • Badania procesów degradacji materiałów i powłok oraz monitorowanie agresywności atmosfery na obszarze Polski.
 • Ekspertyzy korozyjne, inspekcje, badania potencjalnych przyczyn degradacji korozyjnej.
 • Opracowywanie nowych technologii rozszerzających zakres stosowania natryskiwanych cieplnie powłok antykorozyjnych, żaroodpornych, odpornych na zużycie oraz regeneracji części maszyn.
 • Opracowywanie nowych metod badania właściwości powłok natryskiwanych cieplnie.
 • Udział w pracach stowarzyszeń i izb gospodarczych w celu inicjowania działań zmierzających do ograniczenia technicznych
  i ekonomicznych strat korozyjnych.

Prace usługowe:

 • Wykonywanie prac technologicznych i usług w zakresie natryskiwania cieplnego i chemicznej obróbki powierzchni, zwłaszcza powłok konwersyjnych ze szczególnym uwzględnieniem procesów fosforanowania zanurzeniowego.
 • Szkolenia przedstawicieli przemysłu.
 • Prowadzenie działalności normalizacyjnej i informacyjnej w zakresie ochrony przed korozją.

Prace technologiczne:

 • Dobór i ocena technologii zabezpieczeń przeciwkorozyjnych.
 • Opracowania wybranych preparatów do chemicznej i elektrochemicznej obróbki powierzchniowej.