Pracownia Korozyjnych Badań Elektrochemicznych

Systemy pomiarowe do badań mechanizmów procesów korozyjnych, oceny szybkości korozji metali i powłok metalowych oraz oceny jakości powłok organicznych:

 • Autolab Eco Chemie GPES, EAS, FRA
 • Solartron 1260/Electrochemical Interface 1287/Dielectric Interface 1296
 • Przenośny zestaw ACM Instruments Field Machine oraz ACM Gill CV

Stanowisko technologiczne – doświadczalna linia do opracowywania technologii powłok konwersyjnych (możliwość wykonywania usług i niewielkich serii produkcyjnych).

Pracownia Badań Korozji Atmosferycznej

 • Stacjonarne stanowiska ekspozycyjne do oceny odporności na korozję atmosferyczną: Warszawa, Kraków, Katowice, Łeba,
  Diabla-Góra (Mazury)
 • Zestaw mobilnych stanowisk do ekspozycji próbek

Pracownia Natryskiwania Cieplnego

 • Urządzenia do natryskiwania cieplnego powłok za pomocą metody:
  – łukowej
  – płomieniowej proszkowej
  – płomieniowej naddźwiękowej
 • Manipulator GTV umożliwiający zautomatyzowanie procesu natryskiwania cieplnego
 • Kabinowa oczyszczarka strumieniowo-ścierna
 • Przenośna aparatura do kontroli parametrów procesu natryskiwania i badania jakości powłok