Pracownia Korozyjnych Badań Elektrochemicznych

Systemy pomiarowe do badań mechanizmów procesów korozyjnych, oceny szybkości korozji metali i powłok metalowych oraz oceny jakości powłok organicznych:

 • Autolab Eco Chemie GPES, EAS, FRA
 • Solartron 1260/Electrochemical Interface 1287/Dielectric Interface 1296
 • Przenośny zestaw ACM Instruments Field Machine oraz ACM Gill CV

Badania korozji erozji

 • Stanowisko badawcze służące do określania odporności na zjawisko abrazji materiałów według normy ISO 15527 (np. tworzyw sztucznych, materiałów konstrukcyjnych) oraz według zmodyfikowanej normy ISO 15527 (np. powłok ochronnych).
 • Stanowisko badawcze służące do określania odporności na zjawisko erozji kawitacyjnej materiałów według normy ASTM G32 oraz według zmodyfikowanej normy ASTM G32 (np. powłok/warstw ochronnych).

Stanowisko technologiczne – doświadczalna linia do opracowywania technologii powłok konwersyjnych (możliwość wykonywania usług i niewielkich serii produkcyjnych).

 

 

Pracownia Badań Korozji Atmosferycznej

 • Stacjonarne stanowiska ekspozycyjne do oceny odporności na korozję atmosferyczną: Warszawa, Kraków, Katowice, Łeba,
  Diabla-Góra (Mazury).
 • Zestaw kilkudziesięciu mobilnych stanowisk do ekspozycji próbek.
 • Zestaw loggerów do oceny zmian temperatury i wilgotności oraz oceny szybkości  korozji atmosferycznej chwilowej.

Pracownia Natryskiwania Cieplnego

 • Urządzenia do natryskiwania cieplnego powłok metodą:
  – łukową,
  – płomieniową proszkową,
  – płomieniową naddźwiękową.
 • Manipulator GTV umożliwiający zautomatyzowanie procesu natryskiwania cieplnego.
 • Kabinowa oczyszczarka strumieniowo-ścierna.
 • Przenośna aparatura do kontroli parametrów procesu natryskiwania i badania jakości powłok.