Wykonujemy ekspertyzy dotyczące problemów korozyjnych z zastosowaniem metod elektrochemicznych zgodnie z normami
PN – EN, ISO, ASTM lub w warunkach dobranych indywidualnie oraz badania związane z oceną korozyjności atmosfery w celu optymalnego doboru powłokowych systemów ochronnych; dotyczy obszaru Polski i wybranych obszarów Europy w obszarze problemów korozyjnych.

 

Kontakt:

mgr inż. Rafał Lutze, e-mail: lp.vo1627701349g.zci1627701349weisa1627701349kul.p1627701349mi@ez1627701349tul.l1627701349afar1627701349, tel.: 22 56 02 498.

Print Friendly, PDF & Email