Wykonujemy ekspertyzy dotyczące problemów korozyjnych z zastosowaniem metod elektrochemicznych zgodnie z normami
PN – EN, ISO, ASTM lub w warunkach dobranych indywidualnie oraz badania związane z oceną korozyjności atmosfery w celu optymalnego doboru powłokowych systemów ochronnych; dotyczy obszaru Polski i wybranych obszarów Europy w obszarze problemów korozyjnych.

 

Kontakt:

mgr inż. Rafał Lutze, e-mail: lp.vo1669960904g.zci1669960904weisa1669960904kul.p1669960904mi@ez1669960904tul.l1669960904afar1669960904, tel.: 22 56 02 498.

Print Friendly, PDF & Email