Wykonujemy ekspertyzy dotyczące problemów korozyjnych z zastosowaniem metod elektrochemicznych zgodnie z normami
PN – EN, ISO, ASTM lub w warunkach dobranych indywidualnie oraz badania związane z oceną korozyjności atmosfery w celu optymalnego doboru powłokowych systemów ochronnych; dotyczy obszaru Polski i wybranych obszarów Europy w obszarze problemów korozyjnych.

 

Kontakt:

mgr inż. Rafał Lutze, e-mail: lp.vo1674938101g.zci1674938101weisa1674938101kul.p1674938101mi@ez1674938101tul.l1674938101afar1674938101, tel.: 22 56 02 498.

Print Friendly, PDF & Email