Preparaty i technologie obróbki chemicznej powierzchni

 

Pasywacja fosforanowa przed nanoszeniem powłok organicznych
Opracowujemy preparaty do pasywacji fosforanowej zawierające różne substancje barwiące lub/i utleniające.

Print Friendly, PDF & Email