W ramach monitoringu korozji oferujemy:

  • system przestrzennego obrazowania narażeń korozyjnych i ubytków korozyjnych stali, cynku i powłok cynkowych na dowolnym obszarze (kraj ‒ Polska, województwa, powiaty, gminy),
  • ocenę stężenia zanieczyszczeń (NO2, PM10) i szybkości korozji wzdłuż dróg i autostrad z odpowiednimi mapami,
  • ocenę stężenia zanieczyszczeń (NO2, SO2, PM10) i szybkości korozji w miastach z odpowiednimi mapami,
  • bazę danych parametrów klimatycznych i rocznych ubytków korozyjnych stali, cynku, miedzi i aluminium od 1992 r.

Badania prowadzimy zgodnie z normami: PN-EN ISO 8565, 9223.

W celu wyświetlenia mapy, proszę kliknąć w jedną z pozycji w tabeli.

Podgląd map zagrożeń


SO2 NO2 PM OC StalW celu wyświetlenia mapy proszę kliknąć w jedną z pozycji w tabeli.